Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 38

Autorzy: Bartłomiej Ufnalski , Lech Grzesiak , Arkadiusz Kaszewski , Andrzej Galecki :

Tytuł: O podobieństwach i wyzwaniach regulatorów wielorezonansowych i regulatorów z uczeniem iteracyjnym dla przekształtników sieciowych oraz dlaczego sprzężenie w przód ma znaczenie

Streszczenie: Istnieją dwia główne sposoby rozwiązywania zadania regulacji nadążnej dla powtarzalnego sygnału zadanego w obecności powtarzalnego zakłócenia, jest to zastosowanie regulatorów wielorezonansowych (zwanych też wielooscylacyjnymi) oraz regulatorów z uczeniem iteracyjnym. Jednak żadnego z tych rozwiązań nie można uznać za jednoznacznie lepsze, co zostanie tutaj pokazane. Oba cechują zarówno mocne strony, jak i pewne słabości oraz wyzwania implementacyjne. Przekształtnik sieciowy posłuży tutaj za przykład. Celem jest pobieranie lub oddawanie sinusoidalnego prądu sieci pomimo odkształconego napięcia. Omówione zostanie również sprzężenie w przód od zakłócenia w kontekście zadania sterowania powtarzalnego. Zagadnienie zostanie zilustrowane przy użyciu symulacji komputerowych. Naszym głównym celem jest pokazanie praktykom związków pomiędzy tymi dwiema metodami sterowania.

Słowa kluczowe: sterowanie powtarzalne, sterowanie z uczeniem powtarzalnym, regulator wielorezonansowy, przekształtnik sieciowy, sprzężenie w przód od zakłócenia

wstecz