Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 47

Autorzy: Janusz Baran , Andrzej Jąderko :

Tytuł: Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego

Streszczenie: W artykule opisano układ sterowania turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z rozszerzonym estymatorem stanu zastosowanym do odtwarzania momentu aerodynamicznego i prędkości obrotowej turbiny. Estymacja momentu aerodynamicznego umożliwia zadawanie optymalnego momentu generatora i obliczenie efektywnej prędkości wiatru niezbędnej do ustalenia optymalnej prędkości obrotowej generatora. Pokazano wyniki badań symulacyjnych proponowanego algorytmu sterowania w środowisku Matlab.

Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, generator indukcyjny, odtwarzanie momentu aerodynamicznego, rozszerzony estymator stanu

wstecz