Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 90

Autorzy: Mateusz Korzonek :

Tytuł: Analiza porównawcza zakresów stabilności wybranych estymatorów prędkości silnika indukcyjnego typu MRAS

Streszczenie: W artykule przedstawione zostało porównanie zakresów stabilności estymatorów prędkości MRASCV oraz MRASCC jak również estymatora MRASCC z zastosowaniem metody poprawy stabilności w generatorowym trybie pracy. Analiza teoretyczna potwierdzona została wynikami badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: estymator typu MRAS, silnik indukcyjny, analiza stabilności, generatorowy tryb pracy.

wstecz