Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 95

Autorzy: Mateusz Korzonek , Teresa Orłowska–Kowalska , Grzegorz Tarchała :

Tytuł: Zastosowanie emulacji analogowej do dyskretnej realizacji prądowego estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę estymatora MRASCC po dyskretyzacji z zastosowaniem trzech podstawowych metod całkowania numerycznego, które zostały szczegółowo omówione. Wykonana została teoretyczna analiza porównawcza stabilności trzech dyskretnych postaci estymatora MRASCC. Cała analiza została poparta wynikami badań symulacyjnych w szerokim zakresie zmian prędkości układu napędowego z silnikiem indukcyjnym sterowanym metodą polowo-zorientowaną, przy różnych wartościach kroku dyskretyzacji.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, estymator typu MRAS, metody dyskretyzacji, stabilność.

wstecz