Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 100

Autorzy: Michał Krystkowiak , Łukasz Ciepliński , Michał Gwóźdź :

Tytuł: Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwiązanie jednofazowego zasilacza UPS, który oprócz funkcjonalności typowej dla tego typu urządzeń odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji przesunięcia fazowego i wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano model opracowanej przez autorów części sterującej oraz silnoprądowej zasilacza UPS o strukturze typu VFI. W celu weryfikacji skuteczności działania proponowanego rozwiązania przedstawiono wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu dla różnych warunków pracy.

Słowa kluczowe: przesunięcie fazowe, wyższe harmoniczne, struktura VFI, zasilacz UPS.

wstecz