Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 112

Autorzy: Arkadiusz Lewicki , Patryk Strankowski , Marcin Morawiec , Jarosław Guziński :

Tytuł: Wektorowa modulacja szerokości impulsów w wielofazowych falownikach napięcia

Streszczenie: W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielofazowych falowników napięcia. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na niezależne formowanie napięć wyjściowych w n-fazowym falowniku dwupoziomowym z wykorzystaniem (n-1) wektorów aktywnych. Przedstawiony algorytm modulacji umożliwia dobór sekwencji wektorów aktywnych i pasywnych wymagającej minimalnej liczby przełączeń tranzystorów falownika. W artykule przedstawiono wyniki badań napędu elektrycznego z silnikiem klatkowym zasilanym z pięciofazowego falownika napięcia, w którym zaimplementowano zaproponowane rozwiązanie.

Słowa kluczowe: wielofazowy falownik napięcia, Modulacja Szerokości Impulsów, pięciofazowy silnik asynchroniczny. Keywords: Multiphase Voltage Source Inverter, Space Vector Modulation, five-phase induction motor .wielofazowy falownik napięcia, Modulacja Szerokości Impulsów, pięciofazowy silnik asynchroniczny.

wstecz