Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 173

Autorzy: Katarzyna Chojnacka , Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w kontekście wykorzystania nośników energii – stan obecny i prognoza

Streszczenie: W referacie przedstawiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem wykorzystywanego nośnika energii. Analizie poddano ilość energii wyprodukowanej na bazie węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Opracowane zostały modele ekonometryczne produkcji energii elektrycznej. Przy ich wykorzystaniu dokonano prognozy produkcji energii elektrycznej na bazie poszczególnych nośników.

Słowa kluczowe: struktura wytwarzania energii elektrycznej, modelowanie ekonometryczne, prognoza produkcji energii elektrycznej

wstecz