Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2018 Str. 179

Autorzy: Sławomir Torbus , Jakub Tota , Łukasz Janikowski :

Tytuł: Światłowodowe łącze telemetryczne do transmisji sygnałów pomiarowych

Streszczenie: W części teoretycznej niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze definicje z zakresu systemów telemetrycznych. Omówiono także wybrane metody pomiaru parametrów transmisyjnych łącza telemetrycznego. Scharakteryzowano zjawiska towarzyszące transmisji sygnałów za pomocą łącza światłowodowego. Przedstawiono klasyfikację, właściwości, zasadę działania i budowę elementów składających się na zbudowane światłowodowe łącze telemetryczne. Praktyczna część pracy polegała na przebadaniu i przeanalizowaniu właściwości metrologicznych zbudowanego światłowodowego łącza telemetrycznego, w którym sygnały wejściowe mogą pochodzić z czujnika temperatury i poziomu wilgotności otoczenia DHT11 bądź mogą być to sygnały TTL w zakresie częstotliwości do 1 kHz.

Słowa kluczowe: system telemetryczny, światłowodowe łącze telemetryczne, czujnik temperatury i wilgotności otoczenia

wstecz