Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 6

Autorzy: Jerzy Barglik :

Tytuł: Przegląd metod hartowania indukcyjnego powierzchniowego elementów stalowych

Streszczenie: W pracy dokonano przeglądu metod hartowania indukcyjnego powierzchniowego elementów stalowych. Rozpatrzono dwa przypadki: hartowania przelotowego wałków ze stali 38Mn6 oraz hartowania dwuczęstotliwościowego kół zębatych ze stali 40HNMA. Przedstawiono wyniki pomiarów na stanowisku doświadczalnym. Uzyskano zadowalającą zbieżność między wynikami pomiarów i obliczeń numerycznych.

Słowa kluczowe: hartowanie indukcyjne powierzchniowe, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie ciągłe, hartowanie dwuczęstotliwościowe

wstecz