Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 12

Autorzy: Charinsak Saetiaw , Saksit Summart :

Tytuł: Czterofazowy kwadraturowy generator wykrzystujący transkonduktancyjny wzmacniacz DO-CFTA

Streszczenie: WQ artykule opisano czterofazowy generator wykorzystujący trankonduktancyjny wzmacniacz DO-CFTA. Układ wykrzystuje pojedynczy wzmacniacz i dwa uziemione kondensatory bez zewnetrznych rezystorów. Generator może być strojony przez prąd pomocniczy wzmacniacza. Symulacje w programie PSPICE potwierdziły teoretyczne założenia.

Słowa kluczowe: układ DO-CFTA, czterofazowy generator, wzmacniacz transkonduktancyjny.

wstecz