Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 17

Autorzy: Pavol Salik , Rastislav Roka :

Tytuł: Analiza i symulacja właściwości dynamicznych lasera typu DFB

Streszczenie: Streszczenie.Zaprezentowano analizę numeryczną właściwości dynamicznych lasera typu DFB. Model bazuje na sprzężonych równaniach opisującychwzaje,mne relacje miedzy liczbą fotonów, liczbą elektronmów I fazą optyczną cześci aktywnej lasera. W modelowaniiu wykorzystano metodę Runge-Kutta czwartego rzędu. W opracowanym modelu uwzględnmiono możliwość fluktuacji parametrów lasera i wynikające stąd szumy.

Słowa kluczowe: laser typu DFB, algorytm Runge-Kutta, właściwości dynamiczne

wstecz