Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 38

Autorzy: Eligiusz Pawłowski , Piotr Warda :

Tytuł: Metoda i układ do dyscyplinowania lokalnego generatora wzorcowego względem sygnału 1PPS systemu GPS

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm dyscyplinujący lokalny generator wzorcowy OCXO względem sygnału sekundowego 1PPS systemu nawigacyjnego GPS. Omówiono metodę i układ do synchronizacji generatora oraz odpowiedni układ pomiarowy do kontroli procesu tej synchronizacji. Zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów.

Słowa kluczowe: porównywanie częstotliwości wzorcowych, generator dyscyplinowany GPS, sygnał 1 PPS, GPS.

wstecz