Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 46

Autorzy: Fyodor Romanyuk , Vladislav Kachenya , Konrad Kierczynski :

Tytuł: Filtry cyfrowe do separacji pierwszej i drugiej harmonicznej sygnałów w mikroprocesorowych układach zabezpieczających instalacje elektryczne z transformatorami mocy.

Streszczenie: W artykule omówiono wady cyfrowych filtrów sinusoidalnych i cosinusoidalnych stosowanych w mikroprocesorowej ochronie instalacji elektrycznych, zaproponowano technikę poprawy tych wad. Przedstawiono matematyczny opis filtrów nierekurencyjnych. Omówiono również jeden z modeli proponowanej metody tworzenia składowych ortogonalnych. Przeprowadzono badania częstotliwości i odpowiedzi filtrów cyfrowych przy różnych typach sygnału wejściowego. Zbadano reakcję różnych filtrów na oddziaływanie prądów magnesujących transformatorów mocy.

Słowa kluczowe:

wstecz