Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 54

Autorzy: Andrzej Sumorek :

Tytuł: Wpływ kształtu i rozmiaru cząstek pyłu na działanie odpylacza elektrostatycznego

Streszczenie: Skuteczność filtrów elektrostatycznych zależy głównie od wartości napięcia zasilającego oraz rozkładu pola elektrycznego. W artykule zamieszczono analizę pyłu wykorzystywanego w badaniach skuteczności bifilarnego filtru elektrostatycznego. Informacje na temat kształtu i rozmiaru cząstek pyłu pozwoliły na przeprowadzenie symulacji wpływu kształtu i rozmiaru cząstek na funkcjonowanie filtru.

Słowa kluczowe: odpylacz, elektrofiltr, filtr bifilarny.

wstecz