Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 58

Autorzy: Oleksandra Hotra , Andriy Samila , Leonid Politansky :

Tytuł: Synteza struktury konfiguracji odbiornika cyfrowego radiospektromeru NQR

Streszczenie: Przeprowadzono analizę metod demodulacji sygnału zaniku indukcji swobodnej, które są odpowiednie do stosowania w impulsowych radiospektrometrach jądrowego rezonansu kwadrupolowego. Opracowano strukturę i model ścieżki odbiorczej radiospektromeru w środowisku MATLAB Simulink, w którym do realizacji kwadraturowego detektora z układem filtracji i tłumienia odbicia kwadraturowego wybrano oprogramowanie Software Defined Radio. Zastosowanie zasady bezpośredniej cyfryzacji sygnału pozwoliło znacznie zmniejszyć długość analogowej części odbiornika, a w konsekwencji zmniejszyć szum sygnału użytecznego oraz poziom pozapasmowych składowych widmowych wyższych rzędów.

Słowa kluczowe: spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego (NQR), model symulacyjny, wykrywanie kwadratur, Radio programowalne (SDR), radiospektrometr, filtry cyfrowe, bezpośrednio programowalna macierz bramek (FPGA).

wstecz