Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 62

Autorzy: Damian Harasim , Nazym Kusambayeva :

Tytuł: Zastosowanie czujnika światłowodowego opartego o skośną siatkę Bragga do monitorowania kąta skrętu

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia propozycję zastosowania czujnika światłowodowego opartego o skośną siatkę Bragga (ang. TFBG) do monitorowania kąta skrętu. Przedstawiona została także metoda demodulacji sygnału optycznego z takiego czujnika za pomocą pasywnego elementu filtrującego w postaci tradycyjnej prostej siatki Bragga. W takim układzie, moc światła odbitego od siatki filtrującej niesie informację o skręcie pomiędzy wyznaczonymi segmentami badanej struktury. Zastosowanie takiej metody pozwoli na wyeliminowanie konieczności użycia wartościowego i delikatnego sprzętu specjalistycznego do określenia charakterystyk spektralnych czujnika.

Słowa kluczowe: technologia światłowodowa, skośna siatka Bragga, sensoryka światłowodowa, czujniki światłowodowe.

wstecz