Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 74

Autorzy: Adam Słowik , Marek Popławski :

Tytuł: Zastosowanie kartezjańskiego programowania genetycznego do projektowania filtrów cyfrowych do przetwarzania obrazów

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie kartezjańskiego programowania genetycznego do projektowania filtrów cyfrowych do przetwarzania obrazów. Prezentowana metoda umożliwia projektowanie filtrów cyfrowych zarówno do przetwarzania obrazów kolorowych oraz do przetwarzania obrazów w odcieniach szarości. Jakość zaprojektowanych filtrów sprawdzono na przykładzie redukcji losowo generowanego szumu na wybranych obrazach. Wyniki uzyskane przy użyciu filtrów cyfrowych zaprojektowanych z wykorzystaniem kartezjańskiego programowania genetycznego porównano z wynikami uzyskanymi przy użyciu standardowych filtrów typu maksimum, typu minimum oraz przy użyciu filtrów medianowych. Cyfrowe obrazy poddane filtracji przy użyciu filtrów otrzymanych z wykorzystaniem kartezjańskiego programowania genetycznego cechują się mniejszym stopniem zaszumienia niż cyfrowe obrazy przetwarzane przy użyciu pozostałych filtrów cyfrowych.

Słowa kluczowe: kartezjańskie programowanie genetyczne, projektowanie, filtry cyfrowe, przetwarzanie obrazów

wstecz