Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 86

Autorzy: Zbigniew Lach :

Tytuł: Niedostępność w światłowodowej linii optycznej z kompensacją PMD w wyniku niepewności estymacji PMD

Streszczenie: Przeanalizowano wpływ niepewności sterowania kompensatorem PMD pierwszego rzędu na prawdopodobieństwo niedostępności w światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Dla układu kompensator PMD – monitor PMD zaproponowano charakterystykę umożliwiającą prezentację granic kompensacji. Numerycznie przeprowadzono ocenę ilościową relacji pomiędzy prawdopodobieństwem niedostępności a niepewnością estymacji parametrów PMD, zastosowanych do sterowania kompensatorem. Oceniono skutki niepewności dla maksymalnego zasięgu transmisji.

Słowa kluczowe: światłowód, dyspersja polaryzacyjna, monitorowanie różnicowego opóźnienia grupowego, kompensacja dyspersji.

wstecz