Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 105

Autorzy: Stefan Wolny :

Tytuł: Wpływ degradacji termicznej papieru aramidowego na mechanizmy polaryzacji izolacji impregnowanej olejem w dziedzinie wysokich częstotliwości

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach izolacji aramidowej impregnowanej mineralnym olejem izolacyjnym. Próbki papieru aramidowego poddano procesowi przyspieszonej degradacji termicznej, który polegał na jego wygrzewaniu jeszcze przed impregnacją w temperaturze 250°C przez określony czas. Analizie poddano wpływ stopnia zestarzenia papieru aramidowego na część rzeczywistą oraz urojoną zespolonej przenikalności elektrycznej w zakresie temperatury od 20°C do 100°C.

Słowa kluczowe: transformatory mocy, izolacja aramidowo-olejowa, metoda spektroskopii częstotliwościowej, model Jonschera.

wstecz