Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 112

Autorzy: Marek Zenker :

Tytuł: Wpływ temperatury na odpowiedź dielektryczną w dziedzinie częstotliwości papieru aramidowego impregnowanego estrem syntetycznym

Streszczenie: Niniejsza publikacja dotyczy rozpoznania wpływu temperatury na parametry relaksacji dielektrycznej izolacji złożonej z papieru aramidowego (Nomex) impregnowanego estrem syntetycznym (Midel 7131). Procesy relaksacyjne badano metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy). Do wykonania pomiarów użyto systemu DIRANA OMICRON. Do prezentacji i analizy wyników pomiarów wykorzystano program Origin v.8.0 oraz WinFit firmy Novocontrol. Do wyznaczenia podstawowych parametrów funkcji relaksacyjnych zastosowano uogólnione równanie Havriliaka-Negamiego.

Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, papier aramidowy, ester syntetyczny, FDS.

wstecz