Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 116

Autorzy: Marcin Turek , Dariusz Mączka , Andrzej Droździel , Krzysztof Pyszniak , Yuriy Vaganov , Paweł Węgierek :

Tytuł: Wpływ jonizacji Penninga na wydajność źródła jonów – symulacje numeryczne

Streszczenie: Przedstawiony jest model źródła jonów uwzględniający jonizację Penninga i elektronami. Zastosowanie gazu nośnego skutkujące zachodzeniem jonizacji Penninga może zwiększyć wydajność jonizacji nawet kilkukrotnie. Zbadano zmiany wydajności jonizacji od koncentracji gazu nośnego, atomów w stanie metastabilnym i stopnia jonizacji plazmy

Słowa kluczowe: Źródła jonów, jonizacja Penninga, symulacje numeryczne.

wstecz