Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 120

Autorzy: Bartosz Poletajew , Adam Słowik :

Tytuł: Porównanie systemów rozmytych w procesie sterowania sygnalizacją świetlną

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono porównanie wybranych systemów rozmytych w procesie sterowania sygnalizacją świetlną. Główną zaletą prezentowanego rozwiązania jest uzyskiwanie takich wartości aktywności światła zielonego, które ściśle związane są z warunkami panującymi w obrębie badanego skrzyżowania drogowego. Takie rozwiązanie ma przełożenie na ogólny czas, który potrzebny jest do rozładowania ruchu pojazdów oraz ma znaczący wpływ na stan infrastruktury drogowej. W celu porównania efektywności prezentowanych rozwiązań stworzono aplikację, w której wykorzystano gotowy scenariusz, który został zaprezentowany w literaturze.

Słowa kluczowe: logika rozmyta, sterowanie sygnalizacją świetlną, Mamdani, TSK.

wstecz