Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 128

Autorzy: Jacek Majewski :

Tytuł: Czułość skrośna sensorów wodoru na wilgotność względną ą

Streszczenie: Przedstawiono i porównano wpływ wilgotności względnej mieszaniny wodór-powietrze na najbardziej rozpowszechnione typy sensorów wodoru: katalityczne, półprzewodnikowe z tlenków metali, i termokonduktancyjne. Opisano czułość skrośną tych typów sensorów wodoru na wilgotność względną i podano przykłady jej wyznaczania, oraz scharakteryzowano sposoby zmniejszania tej czułości.

Słowa kluczowe: sensory wodoru, czułość skrośna na wilgotność względną, zmniejszanie czułości skrośnej.

wstecz