Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 136

Autorzy: Piotr Budzyński , Mariusz Kamiński , Zbigniew Surowiec , Vladimir Skuratov :

Tytuł: Mechaniczne i elektryczne właściwości warstwy wierzchniej tytanu napromieniowanego jonami 136Xe z energią 168 MeV

Streszczenie: Niniejsza praca zawiera wyniki badań przewodności elektrycznej oraz właściwości tribologicznych technicznie czystego tytanu, który został napromieniowany jonami ksenonu z energią 168 MeV z dozami 1÷5×10¹ Xew/cm². Przedstawione zostały pomiary przewodności elektrycznej, wyniki analizy GXRD oraz wyniki pomiaru współczynnika tarcia oraz zużycia tribologicznego.

Słowa kluczowe: tytan, implantacja jonowa, przewodność elektryczna, zużycie tribologiczne

wstecz