Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 142

Autorzy: Daniel Sawicki , Zbigniew Omiotek , Andrzej Kotyra :

Tytuł: Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania

Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwość zastosowania wymiaru fraktalnego do identyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy. Przebadano dziewięć wariantów (klas) procesu współspalania z różnymi wartościami mocy cieplnej, wydatku powietrza i paliwa, przy 30% udziale biomasy. Wyniki pokazały, że wartość średnia wymiaru fraktalnego (szacowanego różnymi metodami) wykazuje tendencję do grupowania, co stwarza możliwości wykorzystania tego narzędzia w systemie automatycznej klasyfikacji.

Słowa kluczowe: analiza fraktalna, wymiar fraktalny, płomień, współspalanie, analiza danych.

wstecz