Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 150

Autorzy: Jerzy Pomianowski , Wojciech Szoka :

Tytuł: Konstrukcja elektrometru wibracyjnego z identyfikacją znaku ładunku

Streszczenie: Artykuł przedstawia nietypowe rozwiązanie elektrometru wibracyjnego z detekcją synchroniczną służącego do pomiaru napięć statycznych w zakresie od 2,5 V do 10 kV lub pól elektrycznych o natężeniu od 120V/m. Rezystancja wejściowa przyrządu jest ograniczona jedynie upływnością izolacji elektrody wejściowej. Skonstruowany elektrometr umożliwia identyfikację znaku ładunku elektrycznego bez skomplikowanych układów fotoelektrycznych śledzących fazę ruchu elektrody drgającej. Funkcji określania znaku często nie posiadają nawet elektrometry laboratoryjne, np. elektrometr z młynkiem polowym typu MFM 200A. Przyrząd jest odporny na zakłócenia o częstotliwości 50 Hz oraz wyższej, więc może być stosowany w warunkach przemysłowych. Miernik ma autonomiczne zasilanie z baterii 6 lub 9V.

Słowa kluczowe: elektrometr, detekcja synchroniczna, identyfikacja znaku ładunku, redukcja szumów.

wstecz