Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 154

Autorzy: Sylwester Jabłoński , Jarosław Sikora :

Tytuł: Źródło prądowe sterowane dwoma napięciami referencyjnymi

Streszczenie: W artykule opisano układ polaryzacji tranzystora bipolarnego w konfiguracji źródła prądowego z dwoma źródłami napięć referencyjnych, z których pierwsze steruje natężeniem prądu obciążenia, drugie napięciem złącza kolektor-baza tranzystora. W rezultacie uzyskano estymator współczynnika korelacji między natężeniem prądu obciążenia i rezystancją obciążenia około cztery razy mniejszy w porównaniu do klasycznego źródła prądowego.

Słowa kluczowe: źródło prądowe, efekt modulacji szerokości bazy, automatyczna regulacja punktu pracy, odchylenie standardowe natężenia prądu obciążenia, współczynnik korelacji

wstecz