Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 162

Autorzy: Michał Dołęgowski , Mirosław Szmajda , Dawid Bączkowicz :

Tytuł: Dwie metody umożliwiające wykrywanie wybranych dysfunkcji stawu kolanowego: różnych stadiów chondromalacji

Streszczenie: W artykule zaprezentowano dwie metody umożliwiające wykrywanie wybranych dysfunkcji stawu kolanowego: różnych stadiów chondromalacji oraz choroby zwyrodniowej. Zastosowano metody badania rozkładów przyrostów przebiegów oraz spektrogram. Obydwie metody umożliwiają detekcję oraz identyfikację poszczególnych schorzeń.

Słowa kluczowe: dysfunkcje stawu kolanowego, przetwarzanie sygnałów, spektrogram, analiza przyrostowa.

wstecz