Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 07/2018 Str. 167

Autorzy: Michał Konarski , Paweł Węgierek :

Tytuł: Wykorzystanie systemów odbudowy zasilania w procesie automatyzacji pracy sieci dystrybucyjnej średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia, charakterystykę i wnioski z prób funkcjonalnych pilotażowego wdrożenia systemu odbudowy zasilania na terenie jednego z Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Głównym celem przeprowadzonych i opisanych prób była weryfikacja realizowanych przez automatykę scenariuszy podczas rzeczywistych, kontrolowanych prób zwarciowych w głębi napowietrznej sieci średniego napięcia. Próby przeprowadzone zostały przy użyciu zdalnie sterowanego wyłącznika, za pomocą którego zasymulowano jednofazowe zwarcia doziemne w różnych punktach objętej wdrożeniem sieci.

Słowa kluczowe: sieć inteligenta, automatyzacja pracy sieci, systemy odbudowy zasilania, FDIR.

wstecz