Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 173

Autorzy: Mirosław Parol , Łukasz Rokicki , Rafał Parol , Mariusz Piotrowski :

Tytuł: Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia

Streszczenie: W artykule zostało opisane zagadnienie planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia. Najpierw zostały omówione mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich i zagadnienie optymalizacji ich struktur. Następnie zaprezentowano interaktywne narzędzie służące do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia. W dalszej kolejności została opisana instalacja demonstracyjna i dane do obliczeń, jak również zaprezentowano uzyskane wyniki obliczeń optymalizacyjnych w tej instalacji. W ostatniej części artykułu przedstawiono podsumowanie i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: mikrosieci niskiego napięcia, struktury, projektowanie, optymalizacja, narzędzie interaktywne.

wstecz