Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 183

Autorzy: Piotr Zimoch :

Tytuł: Badania quasi – rezonansowego dwufazowego przekształtnika typu boost z zaworami Si i SiC

Streszczenie: Artykuł opisuje badania sprawności dwufazowego przekształtnika DC/DC boost ZVS. W układzie zastosowano trzy warianty zaworów: tranzystorów i diod Si, wariant mieszany – tranzystory SiC MOSFET i diody Si, oraz wariant „full SiC” z tranzystorami SiC MOSFET i diodami SiC Schottky. Średnio uzyskano wzrost sprawności o około 7 punktów procentowych po zastosowaniu SiC MOSFET i wzrost o dalsze 0,9 p.p. po wprowadzeniu diod SiC.

Słowa kluczowe: energoelektronika, przekształtnik boost, tranzystory SiC MOSFET, przekształtniki quasi - rezonansowe.

wstecz