Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2018 Str. 191

Autorzy: Tayeb Zach , Ben-Yssaad Kraloua , Ali Hennad :

Tytuł: Modelowanie wyładowań w argonie przy ciśnieniu atmosferycznym .

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę wyładowań atmosferycznych o częstotliwościach radiowych w argonie na podstawie modelowania numerycznego. Model płynny z jednowymiarowym na podstawie pierwszych trzech momentów równania Boltzmanna, w połączeniu z równaniami Poissona użytymi w tej pracy. Wyładowanie zwykle składa się z kilku lokalnych włókien. Stosując generator częstotliwości radiowej o odpowiedniej szerokości i okresie, okazało się możliwe kontrolowanie żarzenia do przejścia poświatowego w celu uzyskania rozproszonej i stabilnej plazmy. Model pozwala nam uzyskać parametry rozkładu osiowego wyładowania w różnych okresach cyklu częstotliwości radiowych (RF).

Słowa kluczowe: wyładowanie jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym, częstotliwość radiowa, DBD, model płynny.

wstecz