Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 08/2018 Str. 9

Autorzy: Wojciech Grzesiak , Dariusz Solnica , Piotr Guzdek , Paweł Iwanicki , Piotr Maćków , Tomasz Maj , Artur Polak , Krzysztof Zaraska :

Tytuł: Inteligentne systemy oświetleniowe o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw

Streszczenie: W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektem i realizacją inteligentnego systemu oświetleniowego o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw zbudowanym na bazie matrycy złożonej z 2x15x6 diod LED wytwarzających światło barwne w sześciu różnych kolorach. Zaprezentowano schemat blokowy systemu, jego wybrane człony oraz uzyskane wyniki badań. Głównie skupiono się nad blokami sytemu zasilania i sterowania diodami LED. Dokonano również prezentacji dwóch komercyjnych rozwiązań systemów oświetleniowych przeznaczonych do iluminacji ekspozycji muzealnych i wystawienniczych bazujących na białych diodach typu LED.

Słowa kluczowe: inteligentny system oświetleniowy, dioda LED, współczynnik oddawania barw, CRI, Ra, czujnik obecności,

wstecz