Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 17

Autorzy: Paulina Sawicka-Chudy , Maciej Sibiński , Marian Cholewa , Aleksandra Sosna-Głębska , Grzegorz Wisz :

Tytuł: Symulacja numeryczna ogniw heterozłączowych TiO2/Cu2O(CuO), przy pomocy programu SCAPS

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej modeli cienkowarstwowych struktur fotowoltaicznych w programie SCAPS. Obliczono podstawowe parametry elektryczne (Jsc, η, VMPP, JMPP) dla standardowych warunków testowych STC (AM1.5G, 100 mW/cm2, 300K) oraz zbadano wpływ warstwy absorbera (Cu2O, CuO) i warstwy buforowej (TiO2) na działanie ogniw słonecznych. Następnie porównano charakterystyki pojemnościowo-napięciowe, Mott Schottky’iego oraz wpływ defektów dla ogniw TiO2/Cu2O oraz TiO2/CuO.

Słowa kluczowe: fotowoltaika, cienkowarstwowe ogniwa słoneczne TiO2/Cu2O, TiO2/CuO, tlenek tytanu, tlenek miedzi, symulacja numeryczna, SCAPS

wstecz