Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 29

Autorzy: Włodzimierz Janke :

Tytuł: Czynniki ograniczające dokładność wyznaczania transmitancji impulsowych przekształtników napięcia

Streszczenie: W projektowaniu bloków sterowania w impulsowych przekształtnikach napiecia stałego wykorzystuje się opisy bloku głównego przekształtnika w formie transmitancji małosygnałowych. Jakość projektu bloku sterowania zależy miedzy innymi od dokładności z jaką znane są te transmitancje. W pracy przedyskutowano czynniki, które powodują, że transmitancje bloku głównego przekształtnika mogą być znane z ograniczoną dokładnością, a otrzymywany na ich podstawie projekt bloku sterujacego powinien być traktowany jedynie jako wstępne przybliżenie.

Słowa kluczowe: Impulsowe przekształtniki napięcia, Transmitancje małosygnałowe, Modele uśrednione

wstecz