Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 85

Autorzy: Abdelkader Abdeldjebbar , Azzedine Hamid , Yacine Guettaf , Rabia Melati :

Tytuł: Projekt wysokoczęstotliwościowego mikrotransformatora w zastosowaniu do przekształtników

Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt planarny wysokoczęstotliwościowy mikrotransformator w technologii monolitycznej. Do projektowania geometrii wykorzystano metodę Mohana a do projektu technologii wykorzystano metodę S-parameters. Właściwości zaprojektowanego transformatora analizowano metodami symulacyjnymi.

Słowa kluczowe: mikrotransformator planarny, przekształtnik flyback

wstecz