Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 95

Autorzy: Jumana Alshawawreh :

Tytuł: Technika adaptacyjna wykorzystująca algorytm FFT wykorzystana do wyboru modelu harmonicznych w filtrze Kalmana

Streszczenie: Filtr Kalmana może być wykorzystywany do określania harmonicznych w systemie energetycznym. Dokładność określania harmonicznych zależy od dokładności predykcji. W celu poprawy dokładności adaptacyjny filtr Kalmana jest wspomagany szybką transformatą Fouriera.

Słowa kluczowe: filtr Kalmana, harmoniczne w systemie energetycznym, FFT

wstecz