Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 105

Autorzy: Maciej Siwczyński , Marcin Jaraczewski :

Tytuł: Nowy wskaźnik Parsevala mocy nieczynnej dwójnika elektrycznego

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań nad nową definicją współczynnika mocy biernej dwójnika, który nie zależy od częstotliwości. W artykule przedstawiono nowe sformalizowane podejście do obliczania takiej miary mocy biernej w dziedzinie dyskretnej, za pomocą transformaty Z. Współczynnik mocy biernej nazwano wskaźnikiem Parsevala przez analogię do podobnego współczynnika stosowanego w analizie harmonicznej.

Słowa kluczowe: operatory, filtry cyfrowe, moce bierna.

wstecz