Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 110

Autorzy: Andrzej Wac-Włodarczyk , Agata Danilczuk :

Tytuł: Fantomy do testowania systemów obrazowania medycznego w PET na przykładzie fantomu Jaszczaka

Streszczenie: W artykule opisano metodę diagnostyki radioizotopowej PET. Nakreślono zarys wymogów dotyczących kontroli jakości skanerów do badań PET. Wymieniono i scharakteryzowano podstawowe testy jakości określone w normach NEMA i IEC, przedstawiono budowę i zasadę działania fantomów niezbędnych do ich wykonania. Zbadano przykładową metodę kontroli jakości z wykorzystaniem fantomu Jaszczaka w zakresie jednorodności, rozdzielczości oraz kontrastu.

Słowa kluczowe: kontrola jakości, fantomy, obrazowanie medyczne, medycyna nuklearna, PET

wstecz