Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 120

Autorzy: Piotr Legutko , Marcin Kasprzak , Kamil Kierepka :

Tytuł: Problematyka określenia sprawności niskostratnych drajwerów pracujących z częstotliwością 30 MHz

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób określania sprawności wysokoczęstotliwościowych sterowników bramkowych – drajwerów (ang. driver) pracujących z częstotliwościami sięgającymi 30 MHz. Problematyka określenia i wyznaczenia sprawności tego typu układów wydaje się aktualna i niezwykle istotna, gdyż może ona stanowić istotny wskaźnik efektywności sterowania bramką tranzystora MOSFET. W ramach pracy określono sprawności zarówno dla komercyjnych scalonych sterowników bramkowych, jak i konstrukcji własnych autora niniejszego artykułu. Sprawność dyskretnych drajwerów wynosi powyżej 70%, komercyjne konstrukcje charakteryzują się sprawnością na poziomie 50%.

Słowa kluczowe: sterownik bramkowy, niskostratny drajwer, sprawność, tranzystor MOSFET, wysoka częstotliwość.

wstecz