Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2018 Str. 140

Autorzy: Marcin Zych , Przemysław Włodarczyk , Marcin Nowak , Tomasz Kubacka , Andrzej Gardeła :

Tytuł: System do pomiarów geofizycznych w wysadach solnych

Streszczenie: Pomiary geofizyczne w otworach wiertniczych niosą szereg wyzwań pod kątem konstrukcji przyrządów pomiarowych, ich kontroli oraz akwizycji danych. W artykule przedstawiono proces konstrukcyjno – badawczy, związany z powstaniem systemu do pomiarów geofizycznych w wysadach solnych. Zbudowany system pomiarowy składa się z: sondy gamma do pomiaru naturalnej promieniotwórczości, inklinometru do pomiarów usytuowania otworu, kawernomierza wielkośrednicowego do badań kształtu otworu wiertniczego oraz naziemnego układu kontroli i akwizycji danych.

Słowa kluczowe: sonda gamma, inklinometr, kawernomierz wielkośrednicowy, pomiary geofizyczne.

wstecz