Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2018 Str. 80

Autorzy: Sławomir Bielecki :

Tytuł: Określanie strat powodowanych obciążeniem mocą bierną – metoda nie wykorzystująca pojęcia energetycznego równoważnika mocy biernej

Streszczenie: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej jest jednym z celów stawianym procesom i układom technicznym. Krajowe przepisy dotyczące tej problematyki wymieniają ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej, jako jedno z przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Wykorzystywane w krajowej praktyce metody szacowania strat powodowanych obciążeniem mocą bierną opierają się na pojęciu energetycznego równoważnika mocy biernej. W artykule w krytyczny sposób analizuje się koncepcję tego pojęcia, zwracając uwagę na jego złożoność i nieadekwatność, proponując inną praktyczną metodę określania zmian strat technicznych związanych z korektą obciążenia mocą bierną.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, moc bierna, energetyczny równoważnik mocy biernej, szacowanie strat mocy

wstecz