Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 8

Autorzy: Waldemar Ziomek :

Tytuł: Autotransformatory międzysystemowe

Streszczenie: Transformator, w którym napięcie pierwotne i wtórne są pobierane z jednego uzwojenia lub z dwóch uzwojeń galwanicznie połączonych ze sobą, jest nazwany autotransformatorem. Artykuł omawia podstawy, konstrukcje i zastosowanie autotransformatorów o budowie rdzeniowej. Omówione zostaną wybrane zagadnienia układu izolacyjnego (np. porównanie różnych sposobów wyprowadzeń przewodu liniowego WN, naprężenia w izolacji końców uzwojeń). Przykładowe rozkłady napieć udarowych będą także omówione.

Słowa kluczowe: transformator mocy, autotransformator, przepięcia, izolacja wysokonapięciowa

wstecz