Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 18

Autorzy: Piotr Przybyłek , Hubert Morańda , Hanna Mościcka-Grzesiak , Ireneusz Kownacki :

Tytuł: Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego

Streszczenie: Artykuł dotyczy suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą estru syntetycznego. W artykule przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w układzie izolacyjnym transformatora. Opisano również metody wykorzystywane do suszenia transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przedstawiono wyniki badań, które potwierdziły możliwość wykorzystania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Ponadto opisano metodę uzdatniania estru syntetycznego.

Słowa kluczowe: transformator, suszenie, ester syntetyczny, izolacja celulozowa.

wstecz