Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 22

Autorzy: Marek Andrzejewski , Wiesław Gil , Wiktor Masłowski :

Tytuł: Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych

Streszczenie: W ramach projektu realizowanego przez Mikronikę i Politechnikę Poznańską, współfinansowanego przez NCBiR, powstał moduł monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) w trybie on-line. W artykule omówiono jego strukturę oraz przyjęte zasady monitorowania wnz metodą UHF i HF. Przestawiono skonstruowane urządzenia pomiarowe i wyniki prób laboratoryjnych. Zaprezentowano także prace zmierzające do wykorzystania wykonanych urządzeń i oprogramowania w monitoringu rozdzielnic GIS.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, monitoring on-line transformatora, metoda UHF, metoda HF.

wstecz