Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 29

Autorzy: Józef Lorenc , Bogdan Staszak , Ryszard Borucki , Michał Torbus :

Tytuł: Kryteria regulacji nadążnej kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono kryteria sterowania nadążną kompensacją ziemnozwarciową w sieciach średniego napięcia przy wykorzystaniu cewek Petersena o płynnej regulacji reaktancji. Skuteczna i efektywna kompensacja nadążna ma znaczący udział w poprawianiu współczynników SAIDI i SAIFI określających jakość i pewność zasilania odbiorców w energię elektryczną.

Słowa kluczowe: pewność zasilania, sieci dystrybucyjne, cewka Petersena, kompensacja ziemnozwarciowa.

wstecz