Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 33

Autorzy: Jarosław Parciak , Edward Gulski , Aleksandra Rakowska , Krzysztof Siodła :

Tytuł: Doświadczenia z badań odbiorczych i eksploatacyjnych linii kablowych wysokiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).

Słowa kluczowe: kable elektroenergetyczne przesyłowe, badania odbiorcze, diagnostyka, napięcie przemienne tłumione, wyładowania niezupełne, lokalizacja defektów, ocena stanu, nowoczesne metody badawcze i diagnostyczne.

wstecz