Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 45

Autorzy: Marcin Stanek :

Tytuł: Rozwój wyładowań elektrycznych w estrach biodegradowalnych przy napięciu udarowym w układzie z przegrodą izolacyjną

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w estrach biodegradowalnych, w układzie elektrod ostrze kula z przegrodą izolacyjną. Badaniom poddano pięć cieczy izolacyjnych: dwa estry syntetyczne, ester naturalny, ester mieszany o obniżonej lepkości i olej mineralny, jako ciecz odniesienia. Wyniki zawierają porównanie przebiegów światła rejestrowanych za pomocą fotopowielacza i pomiarów wartości progowej napięcia, do rozpoczęcia rozwoju streamera poniżej bariery izolacyjnej.

Słowa kluczowe: propagacja strimerów, estry biodegradowalne, udarowe napięcie przebicia, przegroda izolacyjna.

wstecz