Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str.

Autorzy: Katarzyna Trela , Konstanty Gawrylczyk :

Tytuł: Weryfikacja modeli uzwojeń transformatora dla metody FRA

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie badań przeprowadzonych w celu weryfikacji symulowanych indukcyjności uzwojeń transformatorów. W pierwszym etapie badań cewka została nawinięta na rdzeń transformatora rozdzielczego oraz zmierzono jej odpowiedź częstotliwościową. W drugim etapie opracowano model komputerowy 3D oparty na metodzie elementów skończonych (MES). Przeprowadzone badania wskazują na konieczność stosowania zastępczych wartości parametrów materiału rdzenia w celu wykonania poprawnej symulacji. Prowadzone badania mogą być wykorzystane do modelowania indukcyjności uzwojenia w szerokim zakresie częstotliwości.

Słowa kluczowe: przenikalność magnetyczna zespolona, parametry zależne od częstotliwości, analiza odpowiedzi częstotliwościowej, modelowanie uzwojeń transformatora

wstecz