Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 53

Autorzy: Kamil Barczak , Dominik Duda , Krzysztof Maźniewski :

Tytuł: Właściwości izolacyjne światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym

Streszczenie: W pracy przedstawiono badania nad własnościami izolacyjnymi światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym (OFCS-EC). Czujnik został wcześniej zaprojektowany i przebadany [1, 2]. Celem prezentowanych w artykule badań jest weryfikacja dobrych własności izolacyjnych czujnika oraz poprawności pracy czujnika pod wysokim napięciem. Przetestowano odpowiedź czujnika przy napięciu przemiennym do 30 kV. Wykonane testy w pełni potwierdziły bardzo dobre własności izolacyjne czujnika OFCS-EC.

Słowa kluczowe: światłowodowy czujnik prądu, przekładnik prądowy, własności izolacyjne, technika wysokich napięć.

wstecz